Team Building Nedir?

Team building sonuç odaklı takımların seçilmesi, geliştirilmesi ve motive edilmesi anlamına gelir.

Team building, grup dinamiklerini değerlendirme oyunları gibi aktivitelerle gerçekleştirilir ve genel olarak organizasyonel gelişim teorisi ve uygulamaları kapsamındadır.

Organizasyonel gelişim bağlamında, eğer bir takım verimliliğini ölçmek, haliyle performansını arttırmak amacıyla kendini değerlendirme sürecine başlarsa, çok dar bir tanım olsa da bu takım team building yapıyor denilebilir.

Team building süreci 3 aşamadan oluşur:

  1. Görevlerin belirlenmesi,
  2. Takım içinde görevlerin dağıtılması
  3. Takım çalışmasını engelleyen durumların tespit edilmesi ve bunların üstesinden gelinmesi, veya yokedilemiyorsa takım üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesi.

Bir takım kendini değerlendirebilmek için takım olarak güçlü olduğu ve takım olarak zayıf olduğu yanlarını ortaya çıkarmaya çalışır.

Mevcut performansını arttırmak için, bu değerlendirme sonucunu kullanarak istenilen durum ile mevcut durumun arasındaki farkları ortaya çıkarır ve farkı kapatmak için strateji geliştirir.

Team Building Metodları

Etkili takım oluşturma metodları çok çeşitlidir ve şunları içerir:

  • Basit sosyal aktiviteler – takım üyelerinin birlikte zaman geçirmesini sağlar.
  • Grup tanışma seansları – firmanın sponsorluğu altında takım üyelerinin birbirini tanımasını sağlayan eğlenceli aktiviteler.
  • Kişisel gelişim aktiviteleri – grup bazında uygulanan, bazen fiziksel mücadele gerektiren kişisel değişimler
  • Takım gelişim aktiviteleri – bireylerin problem çözme yaklaşımlarının ve takımın beraber nasıl çalıştığını ortaya çıkaran grup dinamikleri oyunları
  • Takım rolleri – rollerin psikolojik analizi ve birlikte nasıl daha iyi çalışılacağı yönünde eğitim

Team building genel olarak organizasyonel gelişim teorisi ve uygulamasına dahil edilir.

Güncel team building aktivitelerimizi görmek için tıklayınız!