Tepegöz

Takım üyelerinin kendi kurumlarının logosunu bedenlerini kullanarak hareketli ve/veya hareketsiz olarak yaratmaları gerekmektedir. Karşıdan bakıldığında katılımcıların oluşturduğu şekil bir anlam ifade etmezken kuşbakışı görüntüde kurum logosu görünür. Her çalışanın o kurumun bir parçası olduğuna ve parçalar olmadan bütünün olamayacağına vurgu yapan bu eğlenceli aktivite, görsel bir hazine değerinde olduğundan, bir Devamı…