Mozaik Atölyesi & Kurumsal Workshoplar

Ekibinizi her biri 5-6 kişiden oluşan daha küçük gruplara ayırıyoruz. Rengarenk taşları doğru noktalara yapıştırarak grubunuzla beraber büyük resmin küçük parçalarını birlikte oluşturuyorsunuz. Tıpkı kurumunuzun çalışanlarının temsil ettiği parça-bütün ilişkisi gibi. Böylece parçaların bütüne olan etkisi gözlemlenerek, aidiyet hissi pekiştirilecektir.

Bu kurumsal workshop  esnasında takım çalışması ve ekip ruhunun şirketin genel başarısına ve sonuca olan etkisi yaşayarak öğrenme metoduyla katılımcılara aktarılacak, ortaya çıkan dev resim ise günün hatırası olarak şirket binasında sergilenebilecektir.

Mozaik atölyesi etkinliği sadece motivasyon ve eğitim amaçlı değil, lansman, pre-lansman, relansman aktivitesi olarak da gerçekleştirilebilir. Ortaya çıkan dev eser katılımcılar için heyecan verici olmakla beraber, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler departmanları için de bir materyal olacaktır.

Süre: 60-120 dk.
Kişi Sayısı: 5-200
Katılımcı Profili:
Kazanımlar: Takım çalışması, bütünün parçası olma ve aidiyet hissi, karar verme yeteneklerini geliştirme, problem çözme, eğlence-motivasyon-sosyalleşme, ortak amaç ve hedef oluşturma